Gjestelærere

Minstekrav til samtlige gjestelærere er utdanning fra høgskole, universitet eller tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes relevant utdanning, yrkeserfaring, undervisningserfaring, praksis, kurs, kunnskaper og annet.

Navn Tema
Goncalo Pena Tegning
Peter van der Ent Avstøpning
Hilde Hernes Kunsthistorie
Geir Stadheim Grafikk
Marisa Ferreira Silketrykk, Presentasjon
Tammo Rist Foto
Fernando Galrito Animasjon
Jorge Lopes Maleri
Anne Thomassen Kurs i skriving, skrive søknad
Tatiana Macedo Foto og video
Tatiana Amaral Tegning
Filipe Ferraria Foto
Marianne Karlsen Grafikk
Kari Borge Bengtson kunstnerbok
Juan Milanes Benito avstøpning i hi-tec materiale
Carll Goodpasture Foto-pinhole teknikk
Camilla Kloster Grafikk
Sara Santos Video go Film
Paulo Brighenti Tegning go maleri
Ana Rita António photoshop
Mari Ø. Kjøll presentasjon av egen arbeid
Peter Esdaile presentasjon av egen arbeid
Pekka Persson Foto og digitale media
Marian Heyerdahl Installasjon
Garret Williams Foto
José da Silva London galleries worksho
Samuel Olou Skulptur
José Carlos Teixeira Video
Annette Stav Johanssen Performance
Synnøve G.Wetten Performance