Lærerene ved DTK

Minstekrav til samtlige lærere er utdanning fra høgskole, universitet eller tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes relevant utdanning, yrkeserfaring, undervisningserfaring, praksis, kurs, kunnskaper og annet. Rektor og samtlige faglærere er yrkesaktive kunstnere.

Julio da Silva

http://www.kunstskole.com/skolen/index-julio.html

Mesic Rus

http://www.du-store-verden.no/artister/artist.php?2004090312531994636
  • Maleri01
  • Maleri02
  • Maleri03
  •