Tidligere elever ved DTK

Eva Dirdal

Utdannelsen har gitt meg veldig mye påfyll på kreativiteten min. Jeg jobber jevnt og trutt videre og går ofte tilbake til det jeg jobbet med på skolen og jobber videre ut fra det. Utdannelsen har også vært med på å åpne meg opp for et større perspektiv og forståelse for kunst, og lært meg til å tørre å søke på forskjellige gallerier/kunstutstillinger.

Gunvor Svenberg

  • Den formelle undervisningen. med kurs, workshops osv.Hadde veldig glede av det.
  • Formidling av holdninger - lage et miljø hvor det stimuleres til at hver enkelt student gis mulighet til å finne sin unike form, utvikle sine evner uten å sammenlikne seg med de andre. Dere ønsket ikke å utvikle en skole hvor alle ble like.Veldig lærerikt og viktig. Men det var ofte frustrerende.
  • Vanskelig å beskrive, men dere formidlet en opplevelse av "kunstens verden", av mangfold. Jeg opplevet å bli kjent med så masse flott kunst som hadde vært helt ukjent for meg.
  • Skolen var et godt sted å være med en varm og aksepterende atmosfære.

Monica Risvik

Jeg ser på årene på DTK som helt avgjørende ifht å gi meg kompetanse til å holde på med det jeg har drømt om, men ikke våget før. På DTK fikk jeg kunnskap, selvtillit og ikke minst fant jeg gleden og lidenskapen ved å arbeide med kunst. Jeg leier i dag atelier på Vøyenenga, og satser på å jobbe med kunst på fulltid. Jeg føler meg fersk i faget, og tenker at det vil ta en god stund å finne mitt uttrykk. Jeg er i en prøve -og- feile periode, så jeg har ikke vært så aktiv med å søke på utstillinger o.l. Jeg har kun søkt på den siste utstillingen på BKiB, og selv om jeg ikke kom med ga det meg en viktig erfaring. På Vøyenenga er det et fint miljø hvor vi nærmest daglig diskuterer kunst, og hvor vi stadig kommer tilbake til det vi har lært på Dtk. Jeg er evig takknemlig for alt jeg lærte hos dere, det er med meg i alt jeg gjør.

Wenche Landaas

DTKs program har for meg vært:
  • Svært innholdsrikt med hensyn til teori, kunsthistorie - inkludert pensum til egen lesing.
  • Utfordrende og svært lærerikt med hensyn til praktiske oppgaver – her er muligheter for alle.
  • Variert og profesjonelt med hensyn til workshops med gjestelærere – noen av dem var fantastiske!
  • Svært lærerikt med hensyn til metodikk – idéen om å leke seg rundt et tema, gå inn bakveien, viktigheten av prosessen og hva som skjer underveis. Dette har jeg blitt svært bevisst på etter DTK.

Emmy Nysveen

Jeg hadde en veldig fin tid de to årene fra 2013-2015, som jeg gikk hos dere. Veldig inspirerende på mange måter. Jeg lærte å tenke på nye måter ved å lære litt om ulike teknikker. Jeg lærte også å tenke helhetlig og konseptuelt. Det er krevende, men viktig og riktig hvis man vil uttrykke seg med visuelle virkemidler. I så måte har jeg veldig mye å lære fortsatt, for meg er det viktig å være i bevegelse..... Er sjelden fornøyd, det er min drivkraft for å gå i verkstedet og jobbe med noe- å hele tiden forsøke å lære noe nytt, liker å jobbe spontant og eksperimentelt, leken er viktig for meg. Sånn sett passet undervisningen på DTK meg veldig godt, samtalene og tilbakemeldingene fra Julio og Rus var veldig viktig for å kunne se og forstå. Å undre og forske seg frem til nye perspektiver er bedre ennå å ha ferdige svar og fasit.

Wenche Egelund

Først vil jeg si at jeg savner skolen! Det var 3 flotte år, der jeg lærte mye og mye mer enn jeg var klar over. Et eksempel på det er når jeg går på utstillinger, eller ser tilfeldigvis et kunstverk. Jeg har kunnskap , plutselig kan jeg fortelle andre om kunsten, kanskje til og med linke til andre kunstnere. Kunsten har generelt gitt meg mye, kunstnerisk og personlig utvikling. Dette vil jeg kunne dra nytte av resten av livet.

David Valen Aadland

Først vil jeg si at DTK har gitt meg utrolig mye god kompetanse innen fagfeltet kreativt arbeid. Jeg har lært (i større grad) å tenke på en reflektert og nyansert måte, men samtidig også være spontant. I dag studerer jeg 2. år ved Bergen Arkitekthøgskole (av totalt 5 år). Skolen er veldig kunstorientert og jeg har derfor fått anledning til og fortsette med blant annet billedkunst. Jeg kommer alltid til å sette stor pris på min tid ved DTK, og er veldig takknemlig for mulighetene dette studiet har gitt meg i ettertid. Jeg har med andre ord kun positive tilbakemeldinger å komme med.

Trude Viken

"Utdannelsen ved DTK har betydd mye for meg. Lærte utrolig mye og er strålende fornøyd. Skolens dyktige lærere har lært meg å se og jobbe med konsept. Det at vi også lærte å arbeide med annet enn bare maleriet har også vært veldig nyttig. Nå er jeg mye bedre rustet til å søke utstillinger og event videre utdannelse. Jobber daglig i mitt eget atelier. Selger bilder og skal begynne å søke på utstillinger . Deltar innimellom på workshops og kurs. Har fått bedre nettverk og har blitt innvittert med på utstillinger. Noe som jeg også tror jeg kan takke skolegangen for!"

Tove Gulliksrud

"Min mening er at jeg har hatt godt utbytte av min utdanning., det har vært mange inntrykk. Jeg har brukt tiden til å prøve meg fram. Ulike teknikker og uttrykk og det tar tid å sortere alt. Utdannelsen har vært givende og morsom."

Thea Andenæes

"DTK har gitt meg et uvurderlig og avgjørende grunnlag for mitt valg om å fortsette med kunsten og nødvendig kompetanse for å komme inn på Kunsthøgskolen i Oslo. DTK har gitt meg en grunnleggende kunstforståelse og utvikling av min evne til å vurdere hva som fungerer og ikke. Jeg har også kommet nærmere et eget uttrykk."

Jutta Nestegard

"Utdannelsen ved DTK har gitt meg betraktelig mer kompetanse og dermed selvtillitt og styrket tro på at det jeg har å fortelle 'verden' også kan gjøres vha visuelle uttrykksmidler, ikke bare vha ord, slik jeg har gjort før jeg begynte på DTK. Utdannelsen ved DTK var en god drivkraft til å komme videre på min vei. Samtidig likte jeg undervisningsformen, uten for stor rigiditet og 'terping', som efter min mening er veltilpasset voksne elever."

Siw Lotherington

"DTK gav meg en grunnleggende kunstforståelse og inspirerte til å finne en signatur og fordypende kunstutrykk. DTK gav også god innføring og filosofi og mytologi- Jeg var veldig fornøyd med lærernes kompetanse og det kollegiale felleskapet på skolen."

Inger Nagell

"De 3 årene på skolen var de mest fantastiske av alle de årene jeg har gått på skole - bare synd at jeg ikke fikk begynt med en sånn utdannelse da jeg var yngre! Men alt i alt - takket være denne utdannelsen føler jeg at livet mitt er blitt rikere - spennende og meningsfylt!"

Annett Sturk

"Utifra mine referanser har tverrfagelig en unik læreprosess som gjør at individet må utforske seg selv og sitt indre,for å kunne finne sin informasjon og utvikle det videre.I en kombinasjon med dyp kunnskap innenfor kunsthistorien,gjestelære fra alle utøvende kunstformer,og to hovedlærere jeg har dyp respekt for.En skole jeg skulle ønske det var fler av,og jeg håper mange kan få glede av.Dtk har gitt meg en kompetanse i meg selv,og mitt kunstneriske liv"

Lisbeth Moe Nilsen

"DTK var starten på min utdannelse og ga meg en bred forståelse av faget. DTK gav meg selvtillit til å satse på drømmen om å jobbe med kunst på heltid. Selv etter flere år med videre utdannelse er det fremdeles DTK som har satt dypest spor og betydd mest for min virksomhet som kunstner idag. "

Pippip Ferner

"Det er en stund siden jeg gikk der, men i ettertid ser jeg at mange av valgene jeg tar til daglig refererer seg til undervisningen på DTK. Skolen gjorde meg mer bevist på det konseptuelle innenfor kunsten. Mye filosofering rundt kunsthistorien, nyere tid. Innføring i diverse teknikker, både tradisjonelle og nyere teknikker."

Jutta Nestegard

"I utgangspunktet er jeg ’kunstteoretiker’. Jeg har magistergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo (med støttefagene idéhistorie og germanistikk). Denne utdannelsen har vært et meget bra supplement til min opprinnelige utdannelse, den har gitt meg mange nye innfallsvinkler og åpnet nye måter å se på kunst på – den har utvidet min horisont både faglig og personlig."

Mari Astrup

"Personlig og faglig har jeg hatt stort utbytte av utdannelsen v DTK. Det forandret livet mitt, og gjorde at jeg våget å satse på noe som jeg alltid har ønsket å gjøre. Det åpnet seg et helt nytt aspekt for meg - den visuelle verden. Læringen som foregikk v DTK fortsetter fremdeles i mitt hode - snart to år etter endt utdannelse. Det er også godt å vite at DTK er en fleksibel institusjon, noe som gjør at jeg kan opprettholde kontakten og har mulighet til en senere form for fleksibel tilknytning til undervisning når behovet er der."

Kari Anne Helleberg Bahri

"Utdannelsen på OTK : Lærte å stole på det jeg gjorde. Jobbe på egenhånd. Ga meg verktøy til å være kreativ og at det ikke stopper opp. Det var oppfølging av arbeidet men også av person. Jeg har alltid følt støtte og at skolen har hatt troen på meg. Det tror jeg er unikt ved skolen - og er noe alle elever trenger. Det gav meg en helt annen selvsikkerhet på det jeg gjorde - det merket jeg når jeg gikk på kunsthøgskolen - at jeg visste hva jeg ville si."

Billie Thackwell

"Jeg har hatt stor utbytte av mine 3år på (og kontakt etterpå på) DTK. Jeg skal nå satse som kunstner og det er pga mine år på DTK. Jeg følte at jeg fikk mye positiv backing og oppfølging. Det blir gjort på en måte som for meg gjorde at jeg turte å vise mine ider og kreativiteten. Samtidige lærte jeg veldig mye både teknisk og like viktig prosessenen rundt å jobbe som kunstner."

Mari Østby Kjøll

"Skolen har hatt alt å si for min utdannelse. Jeg anser utdannelsen ved DTK for å være av høy kvalitet i kategoriene: Kunsthistorie, samtidskunst, teknikker og filosofi. Lærere og gjestelærere har gitt meg bedre innsikt i kunstens mange arenaer og spørsmål knyttet til disse. En rekke workshops har bidratt til en dynamisk måte å arbeide på, samt god trening i å kontekstualisere kunsten. Jeg anser DTK for å være en av landets beste skoler."
  • Kunstutstilling 2010 - Tora Christensen