Opptak til kunststudier ved DTK

Alle med en interesser for kunst er hjertelig velkommen til å søke om studieplass hos oss.

Det stilles ingen krav til forkunnskaper eller erfaring, men de grunnleggende studiene er intensive. Seriøsitet, høy motivasjon og vilje til hardt arbeid er ønskelig.

Kandidater vurderes på basis av søknadsskjema og muntlig intervju. Dersom du har tidligere erfaring med kunst tar vi gjerne imot individuell portfolio. Skolen forbeholder seg retten til å avslå søknader uten videre begrunnelse.