Opptakskravene til kunststudier ved DTK

Alle med en interesser for kunst er hjertelig velkommen til å søke om studieplass hos oss.

Det stilles ingen krav til forkunnskaper eller erfaring, men de grunnleggende studiene er intensive. Seriøsitet, høy motivasjon og vilje til hardt arbeid er ønskelig.*

Kandidater vurderes på basis av søknadsskjema og muntlig intervju. Dersom du har tidligere erfaring med kunst tar vi gjerne imot individuell portfolio. Skolen forbeholder seg retten til å avslå søknader uten videre begrunnelse.

*En fagskoleutdanning bygger på videregående opplæring.