Pris for kunststudier ved DTK

Alle elever fyller ut en betalingskontrakt som regulerer innbetalingen av skolepengene. Dette vil i praksis si at de som mottar lån fra Statens Lånekasse betaler semesteravgift, og de som ikke mottar lån kan avtale månedlige innbetalinger.

Heltidsstudiet

NOK 17.500,- per semester

Deltidsstudiet

NOK 15.000,- per semester

Kveldsskole

NOK 8.250,- per semester

Du må regne med merutgifter i løpet av skoleåret på NOK 3.000 - 5.000,- til materiell og lignende som skolen ikke holder.