Skolen

DTK ble startet i 1996, og vi har lang og god erfaring med kunstutdannelse. Les gjerne om erfaringene til våre tidligere studenter.

Toårig kunstfagskole

DTK er godkjent som toåring kunstfagskole. Dette betyr at en kunstutdannelse hos oss er yrkesrettet og gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivert uten ytterligere opplœring. Studentene har mulighet til et tredje fordypningsår.

Skolens målsetning

Studentenes kreative egenskaper utvikles gjennom en tverrfaglig tilnærming. Det endelige mål er å gi studentene et individuelt og kreativt uttrykk.

Områder som fotografi, tegning, maleri, skulptur og relaterte oppgaver er en del av det grunnleggende studieoppsettet for alle studenter

Relaterte fagområder, som filosofi, psykologi, antropologi etc., undervises av gjesteforelesere, skolens lærerstab eller i form av seminarer, hvor gjestelærerer eller forelesere med spisskompetanse inviteres til å forelese.

I tilknytning til undervisningen arrangeres besøk til museer, gallerier, kunstneratelierer og andre relevante evenementer.

Godkjent for støtte i Lånekassen

Kunstutdanning fra DTK er godkjent for støtte i Lånekassen. De som ikke mottar lån/stipend kan betale skolepenger månedsvis.
Gå til lånekassen

Utveksling og medlemskap

DTK er medlem av Forum for Kunstfagutdanning. I tillegg har DTK et utvekslingsprogram med akademiet ESAD i Portugal og andre kunsthøgskoler i utlandet.