Om kunstutdanningen ved DTK

Det er studenten som er i sentrum for en utdanning. Skolen er til for studenten. DTK utdanner kunstnere, og i utdanningsprosessen er studentene kunstnere fra dag én, ikke kunstner-læringer. Det er fokus på individuell deltakelse, direkte erfaring og forståelse av den kunstneriske prosessen, mer enn vurdering, måling og passiv læring. Kunst og håndverk blir brakt sammen, med problemløsing for et moderne samfunn som målsetting. Aktiviteter utenfor klasserommet blir vurdert som en integrert del av utdanningen.

Selvstendig tenking er et primært mål i læringen ved DTK.

DTK gir en progressiv utdanning som vektlegger personlig erfaring mer enn levert kunnskap. Å se, å ta på, og kritisk evaluering er ryggraden i DTKs pedagogiske metode.

Ideer finnes i ting og i handlinger (dynamisk prosess-orientering). Intet bilde eksisterer før det er gjort, ingen form før den er formet. Ting tar form i et materiale og i en arbeidsprosess.

DTKs utdanning fremmer oppdagelse og eksperimentering gjennom bruk av spontanitet og tilfeldigheter.

DTK har som gjennomgående mål å teste metode fremfor innhold. Lærerne vektlegger metode, uten å se bort fra innhold; de anerkjenner at studentene i det lange løp er bedre tjent med å lære å prosessere innhold snarere enn det motsatte.

Å vektlegge prosess og gi studentene oppdagelsen av at måten de behandler fakta på, og seg selv i forhold til fakta, er viktigere enn fakta i seg selv. Fakta endres, mens metoden for å behandle fakta – dynamisk metode - forblir den samme.

Lærerne på DTK fungerer som arbeidende kunstnere, og er ikke utelukkende passive mottakere og formidlere av ren informasjon.

Studentene blir utfordret til å lære kunstens grammatikk, og det å leve og arbeide i kunstverdenen.

Tidligere kunstneres ideer og teknikker må læres. Men det er ikke alt. For være oppmerksomme på alt rundt oss, må vi besøke fortiden mens du er på en mental reise til fremtiden.

Utdanning er på sitt beste og mest effektive når den inkluderer følelsesmessig utvikling, erfaringsbaserte prosesser, demokratiske filosofier og samhandling i fellesskapet.

DTKs atelier-praksis/utforskningsmetoder: Målet er å bryte med myten om kunstnerisk «inspirasjon» og en romantisk/bohemsk livsstil - og fokusere på kunstnerens rolle som intellektuell og som forsker, for å bli kjent med sitt eget uttrykk og innhold