Skolens lokaler og utstyr

Skolen ligger sentralt på Fornebu med gode bussforbindelser. Besøksadressen er Forneburingen 11, 1360 Fornebu.

Skolen disponerer velegnede atelieer/undervisningslokaler. Lokalene er på ca 600 kvadratmeter fordelt på atelier og fellesrom. Lokalene inkluderer eget kjøkken, toaletter og vinduer med gode lysforhold. Lokalene har god ventilasjon. Inngang fra første etasje.

Itillegg til vanlig undervisningsmateriell som staffelier, tegnebord, dreiebord for modellering, etc. har skolen eget fotolabaratorium, 2D- og 3D-printingverksted med prof. skanner, komplett lysutstyr, video, tv, datarom, bibliotek samt et fyldig lysbildearkiv.

Skolen har datautstyr med egne tegne-programmer, photoshop, skanner osv, i tillegg til utstyr for arbeide med video og videoredigering.

Alle dagelever får utdelt nøkkel slik at de kan arbeide i skolens lokaler utenom undervisningstiden.