Studer kunst hos DTK

Undervisningsmetodene består av ferdighetstilegnelse, dialog og kritisk analyse. Dette skjer gjennom veiledning, seminarer, forelesninger, gruppediskusjoner, individuelle arbeidsperioder, ekskursjoner og selvstendig prosjekt. Teoriformidling, diskusjon og refleksjon er en viktig del av utdanningen og inngår som forelesning.

Studer kunst på heltid

DTK tilbyr et toårig kunststudie med mulighet for et tredje fordypningsår. I løpet av studiet arrangerer skolen workshops, studieturer og studentutstillinger. Les mer ved å bruke menyen til venstre.

Studer kunst på deltid

DTK tilbyr deltidstudier på kveldstid. Deltidsstudiet er 1-årig og holdes fra 17:00 til 21:00 på tirsdager.